Spoločnosť

O spoločnosti
O spoločnosti

Spoločnosť Extrahost ponúka vysoko profesionálne riešenia hostingu už od roku 2013, kedy bola založená.

Hlavným cieľom spoločnosti je vytvoriť nový prístup k riešeniam hostingu na vysokej úrovni. Spoločnosť Extrahost ponúka zákazníkom riešenia hostingu z jedného zdroja.

Technologické platformy spoločnosti sú umiestnené len v moderných certifikovaných dátových centrách s úrovňou Tier III.

Naše technologické platformy sú priamo napojené na operátorov Tier I a na body výmeny dát v Európe (traffic exchange points).

Chrbticová sieť spoločnosti sa opiera o nové routery a spínače spoločností Juniper, Extreme Networks a Cisco.

Spoločnosť Extrahost spravuje množstvo nových a vysoko kvalitných serverov Supermicro, vďaka čomu môže ponúknuť široké spektrum možností konfigurácie a prevádzkovania.

Výsledkom je garancia výbornej pripojiteľnosti a škálovateľnosti, ako aj plné zálohovanie zdrojov spoločnosti.

Ako tím odborníkov v oblasti IT, riešení hostingu a dát sa snažíme vyhovieť nielen potrebám našich firemných zákazníkov, ale aj potrebám ich zamestnancov. Každá spoločnosť je špecifická, preto si každá spoločnosť zaslúži individuálne riešenia šité na mieru.

Spoločnosť Extrahost zamestnáva tím profesionálnych systémových administrátorov a inžinierov, ktorí majú za sebou roky pracovných skúseností v oblasti IT.

Technická podpora spoločnosti Extrahost nie je len kontaktné centrum: je to tím IT špecialistov, ktorí poskytujú najvyššiu úroveň zákazníckej podpory v rámci všetkých ťažkostí, ktoré sa vyskytnú v súvislosti so službami spoločnosti Extrahost.

Technická podpora spoločnosti Extrahost je zákazníkom k dispozícii sedem dní v týždni, dvadsaťštyri hodín denne. Poskytuje konzultácie a rieši problémy súvisiace s poskytovanými službami. Žiadosti zákazníkov sa okamžite zaznamenávajú do informačného systému riadenia spoločnosti a bezodkladne sa nimi zaoberajú kompetentné osoby. Vďaka tomu dokážeme zákazníkom poskytovať služby efektívne.

Cieľom spoločnosti je naplniť či dokonca prekonať očakávania zákazníkov v oblasti hostingových služieb, a to vysokou kvalitou poskytovaných služieb, služieb 24 hodín denne, spoľahlivou infraštruktúrou siete a profesionálnou technickou podporou.

Extrahost znamená hosting na profesionálnej úrovni.

Kontakty
  • Oddelenie predaja:
  • Oddelenie podpory:
  • Oddelenie fakturácie:
Adresa
Adresa:
841 05 Ľ. Fullu č. 7, Bratislava 4, Slovakia
Pracovná doba:
9:00 - 18:00 SEČ Po/Pi
Pracovná doba zákazníckej podpory:
Každý deň, 24 hodín denne