Podpora

Podpora
24 x 7 x 365 Nepretržitá podpora

Tím technickej podpory spoločnosti Extrahost tvoria profesionáli. Dokážu rýchlo odpovedať na akúkoľvek otázku a vyriešiť každý technický problém, ktorý sa u našich zákazníkov vyskytne. Zákaznícka podpora je našim zákazníkom k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Technickú podporu zabezpečujú len kvalifikovaní odborníci.

Oddelenie technickej podpory spoločnosti Extrahost tvoria odborníci primárnej a sekundárnej línie. Úlohou primárnej technickej podpory je riešiť väčšinu ťažkostí, ktoré sa vyskytnú v súvislosti so službami spoločnosti. V prípade potreby sa vašou otázkou budú zaoberať členovia vedenia konkrétneho technického oddelenia spoločnosti. Žiadna otázka nezostane nezodpovedaná.

Spoločnosť Extrahost si uvedomuje, že len samotná technológia nedokáže zabezpečiť excelentné produkty a služby. Kľúčom k úspechu spoločnosti a spokojnosti zákazníkov sú šikovní a inovatívni ľudia vybavení právomocami. Tím spoločnosti Extrahost tvorí viac ako 20 certifikovaných odborníkov a inžinierov spolu s odbornou podporou a administrátormi systému zameraného na zákazníkov.

Zákazníci spoločnosti Extrahost môžu využiť nepretržitú podporu (24/7) vysoko odborných špecialistov na pomoc zákazníkom, ktorí osobne zodpovedajú všetky otázky. Pracovníkov zákazníckeho centra môžu zákazníci kontaktovať spôsobom, ktorý im najviac vyhovuje, a to buď prostredníctvom telefónu, e-mailu alebo on-line chatu. Podporné tímy spoločnosti Extrahost sa v rámci hľadania riešení pre zákazníkov riadia špecializovanými „runbookmi“ a schémami architektúry, vďaka čomu zákazník nikdy nekomunikuje s osobou, ktorá by nedokázala vyhovieť jeho potrebám. V 90% prípadov odpovedá na otázky zákazníkov odborník, ktorý zároveň vyrieši problém rýchlo a efektívne. Zákazník sa nestretne so zbytočným presúvaním svojej žiadosti, namiesto toho vidí výsledky.

Zákaznícky portál

Spoločnosť Extrahost zákazníkom poskytuje širokú no zároveň intuitívnu škálu nástrojov monitorovania a riadenia, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom Zákazníckeho portálu spoločnosti Extrahost. Jedným kliknutím môžu zákazníci získať, sledovať a riadiť virtuálne stroje (VM), domény, firewally a ďalšie aktíva cloudových služieb. Zákaznícky portál spoločnosti Extrahost je tiež priamo napojený na ticketingový systém riešenia ťažkostí, ktorý pomáha urýchliť riešenie komplikovaných problémov.

Chcete sa dozvedieť viac o spoločnosti Extrahost, našich službách a našom proaktívnom modeli špičkovej zákazníckej podpory? Môžete nás kontaktovať už dnes.

Položte nám otázku
Oddelenie *
Otázka alebo komentár *
Kontaktné Informácie
Meno *
Email *
Kod *
kod