Všeobecne nariadenie o ochrane údajov

2018-05-24

Vážený zákazník.


Chceli by sme vás informovať, že na základe GDPR (Všeobecne nariadenie o ochrane údajov) naša spoločnosť – Extrahost s.r.o. zlepšila zásady ochrany súkromia našich zákazníkov. Chceme, aby ste si mohli byť úplne istí, že my spracovávame vaše osobné informácie («údaje») , prijaté od vás , s náležitou starostlivosťou a v súlade s našimi povinnosťami, v súlade s právoplatnou legislatívou.

Preto chceli by sme vás informovať o skutočnostiach, tykajúcich sa vašich osobných údajov našej spoločnosti.Ochrana údajov