Formulár osobných údajov

Žiadosť o výmaz alebo úpravu osobných údajov

Keď v máji 2018 vstúpi do platnosti nové Všeobecné nariadenie o ochrane údajov «GDPR», ktoré vydala Európska únia, dotknuté osoby (jednotlivci) budú mať právo na prístup a výmaz osobných údajov, ktoré sa týchto jednotlivcov týkajú a Extrahost tieto údaje má vo svojej držbe. Podľa GDPR majú jednotlivci za určitých okolností právo na výmaz osobných údajov.

Ak nie je možné odstrániť osobné údaje, budeme ich anonymizovať, prípadne pseudo-anonymizovať.

Viac informácií o právach dotknutých osôb nájdete v článkoch 15 až 17 vo Všeobecnom nariadení o ochrane osobných údajov [EÚ2016/679].

Uveďte nižšie osobné údaje, ktoré si prajete upraviť/sprístupniť alebo vymazať a uveďte podrobné informácie o údajoch, ktoré považuje za nepresné, a tiež dôvod, prečo žiadate o úpravu. Udajte tiež dôvod, pre ktorý si prajete svoje údaje vymazať.

Prosím vezmite na vedomie, že za určitých okolností nebudeme môcť vyhovieť vašej požiadavke, napríklad v prípade rozporu zo zákonnými povinnosťami alebo štátnymi orgánmi. O každom takomto rozhodnutí Vás budeme informovať.

Zákazník
Meno *
Email *
Kód *
captcha
Žiadosť
Osobný údaj, ktorý si prajete upraviť a dôvod úpravy *